Permanent Mission of the Republic of Moldova to the United Nations

Useful linksOrganizatia Natiunilor Unite Member States Portal Republic of Moldova official page Ministry of Foreign Affairs and European Integration Products of Moldova E-services Registru Chamber

Mission news

Comunicat de presă

Pe 24 iunie 2013, la New York, s-a desfăşurat ceremonia de stabilire a relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Federală Democrată Etiopia, Protocolul în acest sens fiind semnat de către reprezentanţii permanenţi ai celor două state pe lângă Naţiunile Unite - ambasadorii Vlad Lupan şi Tekeda Alemu.

Având obiectivul de a promova înţelegerea reciprocă şi consolida prietenia şi cooperarea între cele două ţări, în documentul semnat, părţile au reiterat aderenţa lor la principiile Cartei Naţiunilor Unite şi ale dreptului internaţional, în particular referitoare la pacea şi securitatea internaţională, egalitatea între state, respectul pentru suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială, non-interferenţa în treburile interne ale statelor şi respectul faţă de tratatele internaţionale.Concomitent, cei doi reprezentanţi au adresat o scrisoare comună Secretarului General ONU în scopul informării statelor membre ONU cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Federală Democrată Etiopia.

În contextul evenimentului, a avut loc, de asemenea, un schimb de informaţii şi opinii asupra situaţiei actuale din Republica Moldova şi Republica Federală Democrată Etiopia şi perspectivelor de dezvoltare a relaţiilor de prietenie şi cooperare între cele două părţi la nivel bilateral şi multilateral, în special la ONU, precum şi asupra subiectelor ce ţin de soluţionarea conflictelor îngheţate, a situaţiei globale şi regionale.

Misiunea Permanentă al Republicii Moldova
pe lîngă ONU

24 iunie 2013